Stressfri arbejdsplads

De fleste arbejdspladser kunne nok ønske sig at blive fri for stress problematikkerne og de omkostninger de medfører. For at nå hertil er det nødvendigt at gøre to ting;

  1. Tage sig af de medarbejdere som allerede er stressramte
  2. Forebygge stress

Dette kan gøres ved at tilbyde den enkelte medarbejder stresscoaching og ved at sætte fokus på stressforebyggelse i personalegruppen og arbejdsmiljøet.

Kontakt mig for at høre nærmere hvad jeg specifikt kan tilbyde jeres arbejdsplads.

Stressfrit Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er ofte afgørende for hvorvidt stress er et problem eller ej. Arbejdsmiljøet består for en stor del af den kultur der er på arbejdspladsen og imellem aktørerne på arbejdspladsen. Hvordan forstår vi os selv og hinanden? Hvordan opfatter vi travlhed og arbejdspres? Hvordan ser vi på muligheder og begrænsninger? Er der generelt tendens til positivt eller negativt fokus? Opbygger eller nedbryder arbejdsmiljøet den enkelte medarbejder? Hvordan forstår vi stress? Dette kan være nogle af de aktuelle spørgsmål at stille – men måske er der andre aktuelle fokusområder i jeres virksomhed…

Jeg kigger gerne nærmere på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed – og mulighederne for at skabe et mere stressfrit arbejdsmiljø hos jer.

Kontakt mig på 60686088 eller send mig en mail