Evidensbaseret metode

MindStrain bygger på evidens

Harvard University har gennemført et studie, hvor de undersøgte, hvordan vores tanker om stress påvirker vores fysiske reaktioner og dermed vores helbred. Undersøgelsen viser med tydelighed, at hvis vi tænker, at vores stressreaktioner er sunde for os og hjælper os med at klare udfordringer, reagerer vores krop mere hensigtsmæssigt. Vores kardiovaskulære system bliver stærkere og fungerer mere understøttende, end hvis vi ikke oplevede stress. Endvidere bliver vores kognitive egenskaber bedre, ved at vi bl.a. hukommelsesmæssigt opnår en større kapacitet. Konklusionen er, at vi er skabt til at kunne profitere af stressede situationer, og at det afgørende element er, hvordan vi tænker om stress. (Kilde: Journal of Experimental Psychology, 2012)

University of Wisconsin har gennemført et lignende studie af 30.000 mennesker, hvor de sammenholder stressreaktioner og vores tanker om stress med risikoen for tidlig død. Undersøgelsen viser, at hvis vi oplever stress og samtidig tænker at stress er farligt for os, er der 43% større risiko for tidlig død. (Kilde: Health Psychology, 2012)